Röptető

JÚNIUS - MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE

Az ünnep júniusban van, Úrnapja utáni szombaton. Mozgóünnep, vagyis a Húsvét minden évben változó időpontjához kötődik. Miután XI. Pius pápa a 2. világháború alatt felajánlotta az emberiséget Mária Szívének, s 1944-től lett általánossá ez az ünnep. 2000-ben II. János Pál minden püspökkel együtt megismételte az egész világ felajánlását.

 

„Ó, kegyes Szíz Mária,
Te vagy szép tiszta rózsa,
Bín nélkül fogantatál,
Mert mennyből te adatál.
Anyádtúl mikor sziletél,
Istentől úgy tiszteltetél,
Hogy méhében megszenteltetél,
Szeretettel ípöltetél,
Kétség nélkül eredet-bűntől
Szeplőtelen őriztetél,
Szíz Mária, ékes viola,
Bűnösöknek vigassága!”1

Az ünnep nevében két fogalomkör találkozik: a szeplő nélküliség- bűntelenség és a szív-szeretet. 
Mária szívét többször is említi a szentírás: „Mária pedig megjegyezte ezeket és szívében el-el gondolkodott róla.”2 A héber gondolkodás számára a szív (lébáb) a belső, létfontosságú döntések színtere: nem csupán az érzelmek átélésének helye, hanem hanem az érzékenységé, a hangulatoké, a bátorság és félelem helye, és a vágyaké, a titkos sóvárgásoké, de ez az a szerv, amelyben a zsidó gondolkodás szerint a belátás, a megértés megtörténhet, s tudatosság, a megfontolás, a dolgok közt való tájékozódási képesség, helyes ítélet, ez az emlékezés helye és innen fakadnak a döntések is, sőt, az akarat is itt fészkel. Az ószövetségi Biblia a szíven a tudatosan élő ember központját érti.3

Mária szívének említése, ünneplése, lényének központját, személyisége magvát emeli az ünneplés fényébe: ez az érzések, vágyak, döntések és tapasztalatok hasonlíthatatlanul tiszta és szép egysége. A szeplőtelen Szűz Máriát egyszerűen Szép Szűz Máriának is hívják.4 Szép kívül-belül, szépsége belső tisztaságából, szabadságából fakad és megjelenik abban, ahogy szeret. Ezért jelképezi a szeplőtelen szív.

A szeplőtelen mivolta a bűn nélküliség kifejezője. A bűn minden, ami az embert megvakítja, elválasztja önmagától, a többiektől, Istentől, ami megakadályozza, hogy szeressen, önközpontúvá teszi és megbénítja. A bűn elveszi a szabadságot és a tisztaságot, homályt, zavart okoz. Megrontja, összekuszálja a kapcsolatokat: szeretetünket megfonnyasztja, bátortalanná, gyengévé, hűtlenné tesz.
Mária szeplőtelensége bűn nélküliséget jelent: mentes volt az önközpontúságtól. Szeretete tiszta, bátor, erős és hűséges, ahogy Szent Pál írja: „Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél és mindent elvisel.”5

Ez a szeretet az, ami az életet adja: ami körül az Élet megelevenedik és kibontakozik, megszűnik a félelem és minden lehetséges. E szeretet forrásának megtalálása minden nő hivatása: mert ebből tud az élet fakadni. mariaszíve A szeplőtelen szívű Mária kedvelt ábrázolása a soproni domonkos templom mellékoltárán látható kép: a fehér, tiszta virágdíszes, koszorús, sugárzó szív szimbólumával ékesített Szűz. 

Június meleg, érlelő hónap: az áradó, sugárzó, melengető napfény ideje. Ideje a szeretetről tűnődni, megkeresni a bennünk élő vágyat és képességet a tiszta szeretetre.

„Néha azt hiszem, a szeretetre várok. Valószínűleg csillapíthatatlan ez az éhség: aki egyszer belekóstolt, holtáig ízlelni szeretné. Közben már megtudtam, hogy szeretetet kapni nem lehet; mindig csak adni kell, ez a módja. Megtudtam azt is, hogy semmi nem nehezebb, mint a szeretetet kifejezni. A költőknek nem sikerült, soha, a költőknek, akik az érzelmek és indulatok minden árnyalatát rögzíteni tudják szavaikban. A szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngédségnek, nincs hőfoka, mint a szerelemnek. Tartalmát nem lehet szavakban közölni; ha kimondják, már hazugság. A szeretetben csak élni lehet, mint a fényben vagy a levegőben.”6

Talán így is mondhatjuk: élni csak szeretetben lehet.

 

1 1526 előtti, A vers forrása: Peer-kódex 236-240, kritikai kiadása: RMKT I2 213-214. http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/kkor/040.htm

2 Lk 2,19                                     

3 Hans Walter Wolf: Az ószövetség antropológiája. Harmat 2003. 63-85. 81. o.

4 Petrás Mária szóbeli közlése

5 1Kor 13, 1

6 Márai Sándor: Négy évszak. December